Pre Employment Screening

JOBS IN SECURITY helpt met het beoordelen of inschatten van risico’s met betrekking tot niet-integer handelen in relatie tot de te vervullen functie. 

€ 395,-

per persoon incl. rapportage

Jobs in Security helpt met het beoordelen of inschatten van risico’s met betrekking tot niet-integer handelen in relatie tot de te vervullen functie. De factor ‘houding, gedrag en intentie’ is hierbij cruciaal. De mate waarin professionals zich bewust zijn van integriteitrisico’s en de houding die zij aannemen ten aanzien van dergelijke situaties, bepaalt voor een groot deel of en hoe niet-integer handelen plaatsvindt binnen een organisatie. Door middel van open bronnen onderzoek en op zeer discrete maar grondige wijze onderzoekt Jobs in Security het werkverleden en de achtergrond van kandidaten voor bepaalde functies. Zodoende wordt inzicht verschaft in de hierboven genoemde risico’s en wordt voor een groot deel voorkomen dat ongewenste situaties in uw organisatie ontstaan.

PRE EMPLOYMENT SCREENING

Uw werknemer is uw ambassadeur voor uw bedrijf!